Facebook  ul. Maryli Wereszczakówny 37  Ks. dyżurny - 505-649-186   kancelaria@albertlukow.pl

Grupy i wspólnoty /

Koło Różańcowe

Koło Różańcowe

Opiekun: ks. Adam
Spotkania: I niedziela miesiąca


Obowiązki członków

 1. Przynależność do Koła poprzez zapisanie imienia i nazwiska w Księdze Kół Żywego Różańca w parafii lub duszpasterstwie.
 2. Codzienne odmówienie jednego dziesiątka Różańca św. z rozważaniem przydzielonej przez zelatora/zelatorkę Tajemnicy.
 3. Uczestnictwo w miarę możliwości w życiu i działalności Kół:Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła.
  • Spotkania w każdą I-szą niedzielę m-ca na „zmiance” u zelatorki lub w wyznaczonym miejscu.
  • Udział w procesjach w dniach uroczystych.
 4. Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła.
 5. Częste uczestniczenie w życiu sakramentalnym oraz pogłębianie swojej wiary i wiedzy religijnej.
 6. Rozszerzenie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską, zawierzenie jej siebie i bliźnich za przykładem Jana Pawła II.
 7. Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modłach za spokój jego duszy. Do obowiązku zelatorki, należy znalezienie nowego członka w miejsce zmarłego, oraz do czasu uzupełnienia Koła przez nowego członka - odmówienie dziesiątki Różańca po zmarłym, lub wyłączającym się.
 8. Przynajmniej dwa razy w roku uczestniczenie we Mszy św. składkowej swojego Koła; jedna intencja wg ustalenia wspólnego, druga za zmarłych członków Koła.
 9. Uczestniczenie w I-sobotnich czuwaniach fatimskich.
 10. Czynny udział w utrzymaniu porządku na Parafialnym Ogrodzie Różańcowym – na wyznaczonych kapliczkach różańcowych i wokół nich.
 11. Czynny udział w odmawianiu Koronki do Miłosierdzia Bożego i Różańca Św. w wyznaczonym dniu tygodnia w Bazylice przed wieczorną Mszą Św.
 12. W przypadku niemożności odmawiania dziesiątki Różańca (choroba, wyjazd) poprosić domownika lub osoby kontaktowej o zastępstwo, bądź przekazanie zelatorce o przyznanie czasowego zastępstwa.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM