Facebook  ul. Maryli Wereszczakówny 37  Ks. dyżurny - 531-620-422   kancelaria@albertlukow.pl

Msze Św.

w niedziele i święta:
7:00, 9:00, 10:30 (dla dzieci), 12:00,
18:00 (dla młodzieży i kandydatów do bierzmowania)

w dni powszednie:
7:00, 18:00Nabożeństwa:

Adoracja Najświętszego Sakramentu
pierwszy czwartek miesiąca 18:00 - 20:00
pierwsza niedziela miesiąca po Mszy św. o godz. 12:00

Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa
pierwszy piątek miesiąca 7:00,  18:00

Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP
pierwsza sobota miesiąca 7:00, 18:00

Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
środa 17:50

Koronka do Miłosierdzia Bożego wtorek i piątek 17.40

Msza św. do Miłosierdzia Bożego w  3 piątek miesiąca 15.00

Godzinki do św Michała Archanioła czwartek 17:25Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

KAŻDEGO DNIA NOWENNY
(można odmawiać przez 9 kolejnych dni lub w każdą środę)

O Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj do Ciebie, aby błagać o Twoją pomoc. Nie liczę na moje zasługi ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój umierając, dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł, Nieustającą Wspomożycielką?

Ciebie więc, o Matko Nieustającej Pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twojego Boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca, o Współodkupicielko, błagam najgoręcej, byś wyprosiła mi u Syna Twego tę łaskę, której tak bardzo pragnę i potrzebuję …………….. (przedstaw Matce Bożej twoje prośby).

Ty wiesz, o Matko Przebłogosławiona, jak bardzo Jezus Odkupiciel nasz pragnie udzielić nam wszelkich owoców odkupienia. Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała. Wyjednaj mi przeto, o Najłaskawsza Matko, u Serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej nowennie pokornie proszę, a ja z radością wychwalać będę Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Amen.

WSPÓLNE BŁAGANIA
Za chorych, abyś ich uzdrowiła, błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy,
Za strapionych, abyś ich pocieszyła,
Za płaczących, abyś im łzy otarła,
Za sieroty i opuszczonych, abyś im Matką była,
Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała,
Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła,
Za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła,
Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymywała,
Za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała,
O wysłuchanie wszystkich próśb naszych.

WSPÓLNE PODZIĘKOWANIA
Za uzdrowionych z choroby, dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy,
Za pocieszonych w strapieniu,
Za ocalonych z rozpaczy,
Za wyzwolonych z mocy grzechu,
Za wysłuchanych w błaganiu,
Za litość nam okazaną,
Za miłość Twą macierzyńską,
Za dobroć Twą niezrównaną,
Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone.

WSPÓLNE PROŚBY
Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy, która z taką czułością na nas spoglądasz, z dziecięcą ufnością spieszymy do Twych stóp z naszymi wspólnymi prośbami. Racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać naszych błagań, przyjdź nam z pomocą w wielorakich potrzebach naszych.

Wielka Matko Boża, pomagaj nam nieustannie,
Matko nasza najlepsza,
Pośredniczko nasza u Boga,
Szafarko łask wszelkich,
Matko świętej wytrwałości,
Tronie Miłosierdzia Bożego,
Wszechmocy błagająca,
Poręko naszego zbawienia,
Pogromczyni mocy piekielnych,
Kotwico naszej nadziei,
Umocnienie słabych,
Ucieczko uciśnionych,
Żywicielko głodnych,
Opatrzności ubogich,
Cudowna Lekarko w chorobach,
Ratunku ginących grzeszników,
Nadziejo zrozpaczonych,
Patronko misji świętych,
Wychowawczyni powołań kapłańskich,
Mistrzyni życia duchowego,
Strażniczko czystości,
Opiekunko rodzin,
Czuła Matko sierot,
Zbawienie umierających,
Pani naszych losów,
Przewodniczko pewna do nieba,
Obrona nasza na Sądzie,
Wybawicielko z czyśćca.

W. Tyś naszą ucieczką, o Pani!
O. Pomocą w ucisku i smutku!

Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Rodzicielkę swoją Maryję, której przesławny obraz czcią otaczamy, za Matkę nieustannie pomagać nam gotową, pozwól, prosimy, abyśmy ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy wzywając, zasłużyli doznawać owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

MODLITWA ZA POTRZEBUJĄCYCH POMOCY
Matko Nieustającej Pomocy, proszę za wszystkich potrzebujących pomocy, za cały Kościół święty i za całą nieszczęśliwą ludzkość. Zobacz, Królowo świata, jak wielka jest liczba potrzebujących, smutnych i cierpiących. Czy Ty nie jesteś Matką Nieustającej Pomocy? Czy nie jesteś Wszechmocą błagającą? Przecież nie brakuje Ci ani potęgi, ani dobroci, by przyjść z pomocą w każdej potrzebie i nieszczęściu. Okaż nam się Matką, spiesz z pomocą swoją w naszych potrzebach. Spiesz nam z pomocą swoją zawsze, a zwłaszcza w godzinie naszej śmierci. Amen.

AKT CODZIENNEGO ODDANIA SIĘ MATCE BOŻEJ
O Pani moja, o Matko moja, Tobie oddaję się cały, a na dowód mego oddania poświęcam dziś Tobie moje oczy, uszy, usta i serce, poświęcam całego siebie. Skoro więc jestem Twoim, o Dobra Matko, strzeż mnie i broń mnie jako własności swojej. Amen.

MODLITWA
Święta Maryjo, spiesz nam na pomoc nieszczęśliwym, podnoś przygnębionych, pocieszaj płaczących, módl się za ludem, wstawiaj się za duchowieństwem, oręduj za poświęconymi Bogu. Niech wsparcia Twego doznają wszyscy, którzy wzywają Twojej Nieustającej Pomocy. Amen.

Spowiedź Św.

przez cały tydzień:
przed każdą Mszą Św.

w pierwszy piątek miesiąca:
od 17:00


MODLITWA PRZED SPOWIEDZIĄ

Panie Jezu, chcę Ci wyznać z całą szczerością wszystkie moje grzechy. Dlatego proszę Cię, daj mi Twego Ducha, aby oświecił moje serce i rozum, bym przypomniał sobie wszystkie zło, jakiego się dopuściłem od ostatniej spowiedzi świętej w moich słowach, myślach, uczynkach i zaniedbaniach.

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

Uklęknij i pozdrów księdza słowami:
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Następnie przeżegnaj się:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Ksiądz uczyni nad tobą znak krzyża, mówiąc:
Bóg niech będzie w twoim sercu, abyś skruszony w duchu wyznał swoje grzechy.
Odpowiedz:
Amen.

Przedstaw się:
Jestem... (kawalerem, panną, ojcem, matką itp.).
Ostatni raz spowiadałem się...
Rozgrzeszenie otrzymałem... (albo. nie otrzymałem
Pokutę odprawiłem... (albo: nie odprawiłem).
Na ostatniej spowiedzi zapomniałem wyznać że...(jeśli zapomniałeś jakiś grzech ciężki)
Od ostatniej spowiedzi obraziłem Pana następującymi grzechami:

Wyznaj teraz swoje grzechy.
Zakończ wyznawanie grzechów słowami:
Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie szczerze z miłości do Boga żałuję i postanawiam się z nich poprawić. Proszę Boga o przebaczenie, a Ciebie, ojcze, o naukę i zbawienną pokutę.

Ksiądz może pouczyć spowiadającego się, a następnie naznacza pokutę I udziela rozgrzeszenia:
BÓG, OJCIEC MIŁOSIERDZIA,
KTÓRY POJEDNAŁ ŚWIAT ZE SOBĄ
PRZEZ ŚMIERĆ I ZMARTWYCHWSTANIE
SWEGO SYNA
I ZESŁAŁ DUCHA ŚWIĘTEGO
NA ODPUSZCZENIE GRZECHÓW,
NIECH CI UDZIELI PRZEBACZENIA
I POKOJU PRZEZ POSŁUGĘ KOŚCIOŁA.
JA ODPUSZCZAM TOBIE GRZECHY,
W IMIĘ OJCA I SYNA, I DUCHA ŚWIĘTEGO.
Odpowiedz:
Amen.

Następnie ksiądz może jeszcze dodać:
Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.

Odpowiedz:
Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.

Ksiądz odpowie:
Idź w pokoju.


MODLITWA PO SPOWIEDZI


POSTANOWIENIE POPRAWY

Panie Boże, który odnowiłeś nas na podobieństwo swojego Syna, spraw, abyśmy doznawszy miłosierdzia świadczyli wśród świata o Twojej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Przyrzekam, mój Jezu, że uczynię wszystko, bym Cię nie zasmucał grzechami. Duchu Święty, dopomóż mi, bym zachował czystą duszę i unikał grzechu. Amen.

Dziękuję Ci, Panie Jezu Chryste, za łaskę pojednania z Tobą. Daj mi jeszcze odwagę i moc, bym umiał przeprosić, naprawić i zadośćuczynić moim bliskim to wszystko, czym ich skrzywdziłem. Amen.

Dzięki Ci, Jezu, za odpuszczenie moich grzechów. Ty wiesz, że pomimo moich upadków kocham Cię i chcę być z Tobą. Dziękuję Ci za łaskę sakramentalną, która mnie umacnia do walki z grzechem. Amen.

Chrzest Św.

Sakrament Chrztu świętego 
Co trzeba wiedzieć

- mieszkający w innej parafi niż nasza muszą przedstawić zgodę swojego proboszcz na chrzest dziecka poza parafią zamieszkania.
- wybierz dogodny termin (terminy na dole strony)
- w terminach podanych poniżej chrzest na Mszy św. w innym terminie chrzest po Mszy św.
- poinformuj kancelarię parafialną i odbierz deklarację zgłoszeniową.
- złóż wypełniną deklarację zgłoszeniową wraz z aktem urodzenia dziecka (akt do wglądu) najpóźniej tydzień przed planowanym chrztem,
- ustal termin podpisania aktu chrztu w księgach parafialnych
- w razie pytań prosimy o kontak z księdzem dyżurnym 

Dokumenty 

Rodzice - akt urodzenie dziecka 
              - zaświadczenie o odbytych katechezach (do wglądu)
              - zgoda na chrzest jeżeli mieszkają w innej parafii niż nasza

Chrzestni zaświadczenie o odbytych katchezach (gdy mieszkają w naszej parafii i chrzest odbywa się w naszej parafi)
                - zaświadczenie z parafii zamieszkania że dana osoba może zostać rodzicem chrzestnym (gdy mieszkają w innej parafi a chrzest                     odbywa się w naszej)

Biskup Siedlecki dostrzega naglącą potrzebę zmiany dotychczasowego sposobu przygotowania do sakramentu chrztu świętego. Stąd też zarządza, aby począwszy od Wielkiego Postu 2011 r. we wszystkich parafiach diecezji siedleckiej wprowadzić ujednolicony sposób przygotowania do sakramentu chrztu świętego.

                       
                           PISMO BISKUP SIEDLECKIEGO ZBIGNIEWA KIERNIKOWSKIEGO
O WPROWADZENIU NOWEGO SPOSOBU PRZYGOTOWANIA DO SAKRAMENTU CHRZTU DZIECI

L.dz. 73/2011

Drodzy Diecezjanie,
Diecezja Siedlecka przeżywa przygotowanie do Jubileuszu 200-lecia jej erygowania. Ta zbliżająca się rocznica skłania nas do pogłębionej refleksji nad tym, jaka jest nasza wiara, jak również do podejmowania różnych działań zmierzających do pełniejszego uświadomienia sobie, co to znaczy być chrześcijaninem. Jednym z takich działań jest od sześciu lat realizowany w naszej diecezji program duszpasterski Chrzest w życiu i misji Kościoła. Jego celem jest kształtowanie chrześcijańskiego życia w perspektywie biblijnej historii zbawienia. Dokonuje się to przede wszystkim w oparciu o refleksję nad tekstami biblijnymi i dążenie do poddawania swego życia światłu słowa Bożego. W tym miejscu jeszcze raz proszę wszystkich o zaangażowanie się w ten program, a duszpasterzy o pełną zrozumienia pomoc w jego realizacji.
Dziś chcę zwrócić uwagę na kolejne ważne działanie związane z pogłębieniem życia chrześcijańskiego, którym jest wprowadzenie we wszystkich parafiach naszej diecezji jednakowego programu przygotowania rodziców i rodziców chrzestnych przed udzieleniem sakramentu chrztu świętego dzieciom. Dokumenty Kościoła stwierdzają, że chrzest jest sakramentem wiary. Mówią o tym między innymi Katechizm Kościoła Katolickiego (zob. KKK 1253) oraz Instrukcja o chrzcie dzieci Pastoralis actio (zob. nr 18). Stwierdzenie to oznacza, że chrzest zakłada wiarę. Przyjęcie chrztu nie sprowadza się bowiem do załatwienia pewnych formalności i wypełnienia określonego rytu religijnego, pojętego na sposób mniej czy bardziej magiczny. Chrzest wprowadza człowieka w zupełnie nową rzeczywistość, w nowe życie, w życie inne od tego, które proponuje świat. Dlatego też udzielenie tego sakramentu domaga się stosownego przygotowania, czyli zainicjonowania odpowiedniej wiary, wiary paschalnej, która po chrzcie będzie się rozwijać. W przypadku małych dzieci chodzi o wiarę ich rodziców i rodziców chrzestnych, którą oni będą przekazywać dziecku.

Pomocą w realizacji tego zadania ma służyć przygotowany cykl katechez, opublikowanych w książce pod tytułem Wierzysz, przyjmij chrzest. Katechezy te, głoszone w poszczególnych parafiach, będą stopniowo wprowadzały w pełniejsze rozumienie znaczenia chrztu w życiu chrześcijanina. Pierwsza z proponowanych grup tematycznych podejmuje bardzo istotny dzisiaj problem antropologiczny i stara się ukazać, kim jest człowiek, jakie jest jego powołanie i sens jego istnienia oraz co jest istotą grzechu pierworodnego, jakie są jego skutki i w jaki sposób zaradza im sakrament chrztu. Druga grupa ukazuje w bardzo skróconym zarysie starotestamentalną historię zbawienia, którą Pan Bóg prowadził, by przekonać człowieka, że potrzebuje zbawienia, i by przygotować ludzi na przyjście Jezusa Chrystusa; w tej historii może się odnaleźć każdy z nas. Grupa trzecia przekazuje prawdę o dziele zbawczym Jezusa Chrystusa, w które człowiek zostaje włączony przez przyjęty z wiarą chrzest. Czwarta zaś omawia liturgię sakramentu chrztu, która dla jej uczestników może stać się wydarzeniem zbawczym i programem na całe życie.Drodzy Diecezjanie,

Jako Biskup Siedlecki widzę naglącą potrzebę zmiany dotychczasowego sposobu przygotowania do sakramentu chrztu świętego. Stąd też zarządzam, aby począwszy od Wielkiego Postu 2011 r. we wszystkich parafiach diecezji siedleckiej wprowadzić ujednolicony sposób przygotowania do sakramentu chrztu świętego, w oparciu o przedstawione powyżej grupy tematyczne. Dla przekazania zawartych w nich treści należy przeprowadzić przynajmniej cztery spotkania katechetyczne. Wskazane jest jednak, by tam, gdzie to jest zasadne, zgodnie z rozeznaniem duszpasterzy i możliwościami uczestników, zorganizować więcej takich spotkań. Troską duszpasterzy, w szczególności księży proboszczów niech będzie wykorzystanie tych materiałów do jak najbardziej pełnego i świadomego przygotowania do chrztu jako sakramentu, który stoi u pod-staw życia chrześcijańskiego. Tą pracą należy objąć zarówno rodziców dziecka, jak i rodziców chrzestnych, mieszkających na terenie naszej diecezji. Jest zrozumiałe, że uczestniczenie w ta-kim przygotowaniu do chrztu, kiedy jest już małe dziecko, może stanowić pewną trudność. Dla-tego też zachęcam, aby wziąć udział w katechezach jeszcze przed urodzeniem się dziecka.

Jednak istotną rzeczą jest to, aby uczestnictwo w katechezach chrzcielnych nie było traktowane jako zaliczenie kolejnego kursu, ale jako szansa na wejście w inny, nowy styl życia. Ma-ją temu pomóc przygotowane dla rodziców i rodziców chrzestnych Pomoce do katechez, w których obok streszczenia wysłuchanych katechez zawarte są pytania do osobistej refleksji i dzielenia się w rodzinie. Proszę więc, aby zarówno rodzice dziecka, jak i rodzice chrzestni, posiadali te Pomoce i zechcieli z nich skorzystać w domu.


Odpowiedzialnych w parafiach za przygotowanie do sakramentu chrztu świętego proszę o sumienne zaangażowanie się w to katechetyczne dzieło Kościoła.

Wszystkim uczestnikom katechez z serca błogosławię


                                                                                                                      BISKUP SIEDLECKI
                                                                                                                    Zbigniew Kiernikowski

2 lutego 2011 r.,
w święto Ofiarowania Pańskiego

 TERMINY CHRZTÓW W PARAFII ŚW. BRATA ALBERTA W ŁUKOWIE W 2024 R.

STYCZEŃ

7.01.2024 R.

21.01.2024 R.

LUTY

04.02.2023 R.

WIELKI POST-

NIE MA

MARZEC

WIELKI POST -

NIE MA

31.03.2024 R.

KWIECIEŃ

07.04.2024 R.

21.04.2024 R.

MAJ

05.05.2024 R.

19.05.2024 R.

CZERWIEC

02.06.2024 R.

16.06.2024 R.

Godz. 10:30

LIPIEC

07.07.2024 R.

21.07.2024 R.

SIERPIEŃ

04.08.2024 R.

18.08.2024 R.

WRZESIEŃ

01.09.2024 R.

15.09.2024 R.

PAŹDZIERNIK

06.10.2024 R.

20.10.2024 R.

LISTOPAD

03.11.2024 R.

17.11.2024 R.

GRUDZIEŃ

25.12.2024 R.

I Komunia Św.

Rocznica I Komunii dla klas IV 12 maja 2024 w niedzielę o godz. 12:00 

W roku 2024 I Komunia 04 maja 2024r. godzina 10:00 

W roku 2025 I Komunia 3 maja 2025r godzina 12:00

Osoba wyznaczona przez proboszcz jako odpowiedzialna za przygotowanie do I Komuni Świetej: Ks. Adam Potapczuk

Przygotowanie do I Komunii Świetej odbywa się zgodnie z dekretem Bp. Kazimierza Gurdy z dnia 18 września 2021r. 

Przygotowanie do przyjęcia I Komunii Świetej rozpoczyna sie w klasie I szkoły podstawowej i trwa trzy lata, według programu:

Klasa I: Spotykamy Jezusa w Kościele parafialnym.
Klasa II: Spotykamy Jezusa we wspólnocie Kościoła.
Klasa III: Spotykamy Jezusa w dwuch ważnych skaramentach świetych. 

Na wszystkie wszystkie trzy lata zostały wydane materiały: podręczniki dla dzieci; przewodnik dla rodziców; poradnik medtodyczny dla przygotowujących do pierwszej spowiedzi i komunii świetej. 

Materiały będą do nabycie na początku każdego roku przygotowania w kościele na spotkaniach.  Informacje o spotkaniach zamieszczane będą  w ogłoszeniach.

Dla klasy IV po I Komunii  to czas umocnienia więzi z Chrystusem - Spotykamy Jezusa w roku liturgicznym.

Potrzebne dokumenty:

 • zgoda na przyjęcie sakramentu poza parafią zamieszkania (jeżeli dziecko mieszka w innej parafii niż św. br. Alberta)

 • metryka chrztu (jeżeli dziecko zostało ochrzeczonne w innej parafii niż św. br. Alberta)

Bierzmowanie

Sakrament Bierzmowania dla grupy kończącej przygotowanie w 2024r. zostanie udzielony 17 marca o godz. 16:00

Kalendarium prób przed bierzmowaniem:

28 lutego - po Mszy o 18:00 próba
1 marca -  droga Krzyżowa dla młodzieży organizuje młodzież oazowa
3 marca - po Mszy o 18:00 próba 
6 marca - po Mszy o 18:00 próba 
8 marca - rozpoczęcie nowenny do Ducha Świętego na Mszy o 18:00 po Mszy próba 
11 marca - po Mszy o 18:00 próba 
14 marca - po Mszy o 18:00 próba ze świadkami 
Spowiedź przed bierzmowaniem należy odbyć w rekolekcje Wielkopostne w dniach 15-16 marca

Wybrane fragmenty z dokumentu Biskupa Siedleckiego  Zbigniewa Kiernikowskiego

z dnia 23 stycznia 2010r.

 

Wskazania dla duszpasterzy w sprawie udzielania sakramentówopatrzone krótkim dopowiedzeniem

 

a. Dwa fragmenty z Wprowadzenia:

 

1. Sakramenty są zasadniczymi elementami życia chrześcijańskiego – znakami oraz środkami
wyrażania i umacniania wiary,
sprawowania kultu,
a także uświęcania człowieka.

Właściwe ich udzielanie i przyjmowanie ma wielkie znaczenie dla życia chrześcijańskiego. (Bp Z. Kiernikowski. Wskazania dla duszpasterzy…. Wprowadzenie)

 

2. Widzę naglącą potrzebę wyjaśnienia i przybliżenia dwóch kwestii, które często bywają źródłem nieporozumień między wiernymi i duszpasterzami:
pierwsza  z nich to przygotowanie do sakramentów,
druga to pojmowanie wspólnoty parafialnej jako podstawowej jednostki, w której i na terenie której udziela się sakramentów. (Bp Z. Kiernikowski. Wskazania dla duszpasterzy…. Wprowadzenie)

 

b. Fragment z numeru pierwszego:

 

Sakramenty są dla ludzi przygotowanych do ich przyjęcia, a przede wszystkim wykazujących stosowną do swego wieku i stanu wiarę (kan. 843). Przyjęcie sakramentów bez odpowiedniej wiary niesie ze sobą niebezpieczeństwo magicznego ich pojmowania i takiego też korzystania z nich.

 

Dopowiedzenie:  

Biskup Siedlecki zwraca uwagę na to, że do sakramentów przystępuje się z wiarą „stosowną do swego wieku i stanu”  (zwrócenie uwagi na problem zróżnicowania poziomu wiary).

 

KPK Kan. 843 zwraca uwagę na odpowiednie przygotowanie do przyjęcia sakramentów oraz na prawo ludzi do ich przyjmowania:

 

§ 1. Święci szafarze nie mogą odmówić sakramentów tym, którzy właściwie o nie proszą, są odpowiednio przygotowani i prawo nie wzbrania im ich przyjmowania.

 

§ 2. Duszpasterze oraz inni wierni, w ramach własnej funkcji kościelnej, mają obowiązek troszczyć się, aby ci, którzy proszą o sakramenty, byli do ich przyjęcia przygotowani przez odpowiednią ewangelizację i katechezę, z uwzględnieniem norm wydanych przez kompetentną władzę.

 

c. Tekst numeru siódmego:

 

Jeśli chodzi o sakrament bierzmowania, proszę duszpasterzy i katechetów, by robili wszystko, co w ich mocy w celu przygotowania młodzieży do tego sakramentu. Jeżeli jednak widać obojętność ze strony rodziców i jednocześnie brak dobrej woli ze strony kandydata, to lepiej nie dopuścić do przyjęcia sakramentu, niż przedstawić go wbrew czy mimo jego woli i ze świadomością braku zainteresowania ze strony jego rodziców czy opiekunów (por. kan. 889 § 2).

 

Dopowiedzenie:

 

Biskup Siedlecki akcentuje przygotowanie młodzieży do bierzmowania i to przygotowanie wspólnotowe (katecheci i duszpasterze razem; rodzina, parafia i szkoła razem). Docenienia dobrą wolę kandydatów do bierzmowania i zaangażowanie ich rodziców.

 KPK Kan. 889:

 

§ 1. Zdatnym do przyjęcia bierzmowania jest każdy i tylko ten, kto został ochrzczony, a nie był jeszcze bierzmowany.

 

§ 2. Poza niebezpieczeństwem śmierci, mający używanie rozumu wtedy godziwie przyjmuje bierzmowanie, gdy jest odpowiednio pouczony, właściwie dysponowany i może odnowić przyrzeczenia chrzcielne.

d. Fragment z Zakończenia:

 

Proszę Duszpasterzy o poważne potraktowanie tych wskazań i dołożenie wszelkich starań, aby jak najlepiej przygotowywać wiernych do przyjmowania sakramentów, tak by wydawały one prawdziwe owoce chrześcijańskiego życia.

 Dopowiedzenie:

Biskup Siedlecki kolejny raz akcent kładzie na przygotowanie do sakramentów.

 

Na potrzebę właściwego przygotowania do przyjmowania sakramentów, w szczególności do sakramentu bierzmowania (i chodzi nie tylko o samych kandydatów), zwracają uwagę dokumenty II Polskiego Synodu Plenarnego:

 

Katecheza przygotowująca do sakramentu bierzmowania, która obejmuje nie tylko kandydatów do tego sakramentu, lecz także rodziców i świadków, winna prowadzić do

 

przeżycia obecności i działania Ducha Świętego w Kościele Chrystusowym,
wpojenia obyczaju osobistej i stałej modlitwy,
kształtowania chrześcijańskich postaw moralnych,
wierności obowiązkom codziennego życia,
odwagi w wyznawaniu wiary,
umiejętności obrony przekonań religijnych,
a także odpowiedzialności za powołanie życiowe, relacje miłości i przyjaźni, wspólnotę lokalną i ojczyznę.

(II PSPL 110)

 

                Siedlce, 14.12.2011r.                                Teksy przywołał i zestawił ks. K. Baryga

Przygotowanie dorosłych kandydatów do bierzmowania

(kilka podstawowych zasad)

 

1. Sakramenty chrztu, bierzmowania i Najświętszej Eucharystii tak łączą się ze sobą, że są wymagane do pełnego wtajemniczenia chrześcijańskiego (KPK kan.842§2).

 

2. Przyjmujący sakrament bierzmowania powinien być ochrzczony i znajdować się w stanie łaski (OB 12. Por. KPK kan.889).

 

3. Duszpasterze, a zwłaszcza proboszczowie, oraz inni wierni mają obowiązek troszczyć się, aby ci, którzy proszą o bierzmowanie, byli do jego przyjęcia właściwie przygotowani (KPK kan.843§2; kan.890).

 

4. Przygotowanie dorosłych chrześcijan do przyjęcia sakramentu bierzmowania, powinno mieć charakter katechumenalny (OB 3, 12. Por. KPK kan.851, 865).

 

5. To katechumenalne przygotowanie dokonuje się przez odpowiednią ewangelizację i katechezę, przez rozważanie bogactwa misterium paschalnego i pogłębianie własnego nawrócenia, przez odpowiednie obrzędy liturgiczne oraz przez  świadectwo życia i wyznawanie wiary (ChWD 19. Por. OB 12; KPK kan.843§2; ChWD 4).

 

6. Istnieją cztery okresy drogi katechumenalnej:

 

a. ewangelizacja i okres „prekatechumenatu” (w tym czasie Kościół otwarcie i wytrwale głosi prawdę o Bogu żywym i o Jezusie Chrystusie, posłanym dla zbawienia wszystkich, aby słuchający pod wpływem Ducha Świętego, uwierzyli, dobrowolnie nawrócili się do Pana i szczerze do Niego przylgnęli);

 

b. przyjęcie do katechumenatu i okres „katechumenatu” (kandydaci otrzymują duchową formację oraz zdobywają wprawę w przestrzeganiu zasad chrześcijańskiej karności);

 

c. wybranie kandydata do przyjęcia sakramentów inicjacyjnych i okres „oczyszczenia oraz oświecenia” (celem jest „oczyszczenie” serca i myśli przez badanie sumienia i pokutę oraz „oświecenie” przez głębsze poznawanie Chrystusa Zbawiciela; dokonuje się to przez sprawowanie różnych obrzędów, zwłaszcza przez skrutynia i obrzędy przekazywania katechumenom najstarszych dokumentów wiary i modlitwy);

 

d. sprawowanie sakramentów inicjacyjnych i okres „mistagogii” (mający na celu pogłębienie życia sakramentalnego i życia we wspólnocie). (ChWD 6-8, 19, 25)

 

Powyższe zasady drogi katechumenalnej należy odpowiednio dostosować do tych chrześcijan, którzy zostali ochrzczeni w dzieciństwie, a dopiero w wieku dojrzałym przystępują do bierzmowania (OB 3, 12).

7. Przygotowanie dorosłych kandydatów do bierzmowania powinno trwać przynajmniej dwa do trzech miesięcy, powinno składać się z około sześciu katechez oraz indywidualnej rozmowy duszpasterskiej i należy je związać z rokiem liturgicznym (Instrukcja nr 14).

 

8. Jeśli osoba przygotowująca się jednocześnie do zawarcia sakramentu małżeństwa i przyjęcia sakramentu bierzmowania nie będzie mogła spełnić warunków do owocnego przyjęcia bierzmowania, wówczas biskup osądzi, czy nie byłoby lepiej odłożyć bierzmowania na czas po zawarciu małżeństwa (OB 12).

    Siedlce, 14.12.2011r.                                             Opracował: ks. Krzysztof Baryga

 Wymagane dokumenty:

 • metryka chrztu
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
 • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

Małżeństwo

Co trzeba wiedzieć przed zgłoszeniem ślubu:
sakrament małżeństwa powinien być zawierany w parafii zamieszkania (NIE ZAMELDOWANIA) jednego z narzeczonych.
- jeżeli narzeczeni wybierają inną parafię niż wymienione wyżej, przed zgłoszeniem się do kancelarii na spisanie protokołu przedślubnego muszą uzyskać pisemną zgodę albo proboszcza parafii zamieszkania narzeczonej albo proboscza parafii zamieszkania narzeczonego na przeprowadzenie rozmów kanonicznych i pobłogosławienie małżeństwa poza parafią uprawnioną.
- narzeczeni zobowiązani sa do odbycia 10 katechez dla narzeczonych przewidzianych jako przygotowanie do małżeństwa. Grafik na naszej stronie 
- przygotowanie do małżeństwa obejmuje udział w dniach skupienia: https://drsiedlce.pl/dni-skupienia/

Dekret Księdza Biskupa dotyczący przełożenia terminu ślubu:

Ze względu na trwającą epidemię koronawirusa i związaną z tym koniecznością przełożenia planowanych terminów zawarcia sakramentalnego małżeństwa na czas późniejszy, kierując się racjami duszpasterskimi i dobrem nupturientów i ich rodzin, niniejszym, jako Biskup Siedlecki wskazuję:

 1. Zgodnie ze statutem 472 II Synodu Diecezji Siedleckiej, przypominam,
  że wszystkie piątki w roku mają szczególny charakter, dlatego organizowanie przyjęć weselnych byłoby sprzeczne z panującym i ugruntowanym na terenie Diecezji Siedleckiej zwyczajem. Jednakże wobec nadzwyczajnych racji, o których mowa wyżej, oraz
  po wyczerpaniu przez nupturientów możliwości ustalenia daty ślubu i wesela na inny dzień tygodnia niż piątek, wyjątkowo udzielam zgody, aby nupturienci, którzy w parafiach na terenie naszej diecezji zgłosili zamiar zawarcia sakramentalnego małżeństwa w miesiącu: kwietniu, maju i czerwcu bieżącego roku, mogli zawrzeć sakramentalne małżeństwo i zorganizować przyjęcie weselne w piątek, wyłączając z tego okres Adwentu i Wielkiego Postu.
 2. Możliwość skorzystania z powyższego zezwolenia kończy się z upływem czerwca 2021 r.
 3. Z niniejszym zezwoleniem łączę dyspensę od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek (kan. 87 KPK) pod warunkiem podjęcia przez wiernych innej formy pokuty, zwłaszcza uczynków miłości, miłosierdzia
  i pobożności (statut 546 II Synodu Diecezji Siedleckiej).
 4. Ponadto, zobowiązuję Czcigodnych Księży Proboszczów do jak najszybszego, pisemnego powiadomienia Kurii Diecezjalnej o poszczególnych przypadkach konieczności zmiany terminu zwarcia sakramentalnego małżeństwa - z podaniem osób, których to dotyczy oraz terminu dotychczasowego i planowanego.

+ Kazimierz Gurda

                           Ks. Jan Babik                                                                  Biskup Siedlecki 

Namaszczenie chorych

W razie potrzeby udzielenia sakramentu namaszczenia, kontaktujemy się z księdzem dyżurnym (numer widoczny na stronie głównej)

W Kościele katolickim Namaszczenie chorych zostało odnowione w wyniku Reformy liturgicznej soboru watykańskiego II. 30 listopada 1972 roku papież Paweł VI wydał na ten temat konstytucję Sacram Unctionem Infirmorum. Współcześnie kładzie się nacisk na znaczenie uzdrawiające namaszczenia. Jak zauważył Katechizm Kościoła Katolickiego, choć w historii udzielania tego sakramentu doszło do ewolucji w kierunku rytu przedśmiertnego, jednak nigdy nie zapomniano o jego mocy przywracania zdrowia ciała i duszy

Do obrzędu używa się oleju chorych (łac. oleum infirmorum), poświęconego przez biskupa w Wielki Czwartek lub przez delegowanego kapłana. Sakrament ten dana osoba może przyjąć wielokrotnie, ilekroć nastąpi u niej znaczące pogorszenie stanu zdrowia (KKK 1515). Jeżeli choroba uniemożliwia spowiedź, łaską sakramentu, jako aktu Kościoła, któremu zostało powierzone zadanie rozwiązywania i związywania (por. Mt 18,18) jest także odpuszczenie grzechów.

Trzy sakramenty, namaszczenie, jako sakrament Ducha Świętego, udzielane razem z poprzedzającą je spowiedzią (= sakramenty uzdrowienia) i następującą po nim Eucharystią – są w pewnym sensie odpowiednikiem Sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Z reguły, w pierwszych wiekach Kościoła udzielano ich w następującej kolejności: w czasie Nocy paschalnej najpierw był chrzest, po którym następowało namaszczenie bierzmowania, a następnie ochrzczonych prowadzono na wspólną Eucharystię, włączając ich do wspólnoty Kościoła, jakby byli już w nowo odzyskanym raju.

Kapłaństwo

Księża pochodzący z parafii: 

 • Ks. Bp. Henryk Tomasik
 • ks. Jerzy Pietrzak
 • Ks.Tomasz Pycka
 • Ks. Alfred Wasilak
 • Ks. Artur Suska
 • Ks. Krzysztof Dorosz
 • Ks. Michał Mościcki (2007)
 • Ks. Tomasz Cabaj (2012)
 • Ks. Szczepan Skorupski (2012)
 • Ks. Rafał Przeździak
 • Ks. Piotr Grzebisz
 • Ks. Marcin Sulej (2023 r.)

Siostry zakonne pochodzące z parafii: 

 • Grażyna Rzymowska
 • Agnieszka Pycka
 • Joanna Cegiełko
 • Katarzyna Szczygielska
 • Justyna Wiąckiewicz

Pogrzeb

Śmierć bliskiej osoby to zawsze niezwykle trudne przeżycie.  Niestety nawet w tych ciężkich chwilach, musimy pamiętać, że aby móc zorganizować pogrzeb, będziemy musieli dostarczyć odpowiednie dokumenty.

LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW:

Karta zgonu – jest to pierwszy dokument. Jeżeli śmierć nastąpiła w szpitalu, taką kartę wystawia lekarz, który przez ostatnie 30 dni przed śmiercią udzielał zmarłemu świadczeń lekarskich. Jeśli śmierć nastąpiła poza szpitalem (np. w domu), to karta zgonu będzie wystawiona przez lekarza rodzinnego albo lekarza. Pogotowia Ratunkowego. Karta jest bardzo ważnym dokumentem, ponieważ bez niej nie otrzymamy aktu zgonu.


Akt zgonu – dokument wystawiany przez Urząd Stanu Cywilnego, którego zadaniem jest rejestracja zgonu.  Do USC musimy udać się w ciągu 3 dni od daty śmierci bliskiej osoby. Wybierając się do USC, w celu otrzymania aktu zgonu, należy pamiętać, aby zabrać ze sobą kilka dokumentów, które będą niezbędne do jego wystawienia. Koniecznie trzeba przy sobie mieć: dowód osobisty zmarłego,  oraz kartę zgonu.

Cmentarz Parafialny św. Rocha:

Biuro cmentarza: ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 50
Tel. 25 798 06 67
Czynne: od poniedziałku do piątku od 9:00 do 12:00

Cmentarz Komunalny ul. Zapowiednik 

Bióro zarządcy cmentarza: ul. Warszawska 19
Tel. 25 798 25 54
Czynne: od poniedziałku do piątku od 7:00 do 14:30

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM